Útulek Tibet – Marefy u Bučovic

Přestavíme vám útulek nacházejicíhc se u vesnice  Marefy u Bučovic – útulek se jmenuje  Tibet

Útulek Tibet – Marefy u Bučovic info

Příjem i výdej zvířátka 24h denně dle předchozí domluvy.

  • nalezené pejsky přijímáme pouze s objednávkou obce o umístění pejska u nás ( obec na jehož katastru byl pejsek nalezen – nálezce je povinen ohlásit nález)
  • pokud je pejsek týraný, odebraný majiteli a obec s finanční stránkou nepomůže, za takových okolností pejska přijmeme.
  • kočičky přes obce neřešíme, neakceptují své zákonné povinnosti a tak energii vkládáme do péče a shánění financí jinde, přijímáme tedy toulavé kočičky, nemocné, koťátka, kočičky zdravé a zvyklé na venkovní pobyt nepřijímáme, můžeme zajistit kastraci + odčervení.
  • pejsky i kočičky od majitelů přijímáme pouze pokud je v útulku nízký počet zvířátek, tedy zpravidla ne ( musí se podílet na nákladech za zvířátko + souhlas, že se zvířátka vzdává)
  • pejsky i kočičky přijímáme pouze v případě, že máme volnou kapacitu.

Útulek Tibet – Marefy u Bučovic kontakt

Adresa: Útulek Tibet o.s., Marefy 44, Bučovice 685 01
Alžběta Humlíčková – zmocněnec o.s., chovatel na plný úvazek bez nároku na odměnu
Email: utulek.tibet@seznam.cz
ICQ: 288512484 Skype: alzbetka3
Telefon : +420 608 818 627, pevná linka : +420 517 330 351

Psí útulek Mělník

Dnes si představíme psí útulek v Mělníku.

Psí útulek Mělník

Mělnické sdružení ochránců zvířat vzniklo v srpnu 2005 jako dobrovolná organizace. Hlavním motivem byla snaha převzít provoz útulku pro zvířata v nouzi Mělník. Za tímto účelem se MSOZ zúčastnilo výběrového řízení, které vypsalo město Mělník na podzim roku 2005. Na základě tohoto výběrového řízení MSOZ provozuje od 1.1.2006 útulek pro zvířata v nouzi Mělník.

Základním cílem MSOZ je

celková péče o nalezená zvířata a zvířata v nouzi, zejména psy a především jejich následné umístění v pěstounských rodinách. Rádi bychom, aby pobyt v útulku neznamenal pro zvířata pouze stres v uzavřeném kotci či místnosti, ale chceme s nimi pracovat a socializovat je.  Pro další život zvířete je to nezbytné, do útulku se dostávají převážně zvířata velmi plachá, psychicky nevyrovnaná, někdy agresivní. Většina z nich tyto vlastnosti získala díky špatnému zacházení svých majitelů. Pokud je chceme těchto vlastností zbavit, je třeba s nimi hodně pracovat, protože pouze zvíře, které je dobře připravené na běžný život v rodinně, má lepší šanci na umístění do pěstounské péče a také na to, že ho pěstoun nevrátí zpět do útulku, což se jinak velmi často stává..

Anonce zvířat

Během doby, která je nutná na „převýchovu“ zvířete, je třeba ho zájemcům také nabízet. Po zhotovení jeho fotografie se spolu s popisem umisťuje na webové stránky útulku a dalších webů, kde lze psy anoncovat, do místního tisku  a především na vývěsku městského úřadu. Důvodem není jen najít pro zvíře vhodného pěstouna, ale oznámit co nejširší veřejnosti, že bylo zvíře nalezeno, je totiž také možné, že se pouze ztratilo a jeho původní majitel si ho rád vezme zpět. K nabídce zvířat využíváme také možnost představit zvíře v televizi v pořadu Chcete mě?, kde dostávají šanci především těžko umístitelná zvířata, převážně s nějakým handicapem. Velmi úspěšné jsou umisťovací výstavy koček, které organizují různá ochranářská sdružení.

Hledání vhodného pěstouna

Důležitý je také dobrý výběr vhodného pěstouna. Mnoho zájemců o zvířata z útulku si vybírá především podle vzhledu, bohužel pak často zjistí, že jim zvíře nevyhovuje svými vlastnostmi a vrátí ho zpět. Zejména pro psa to vždy znamená velký stres, protože v jeho očích ho opustila další smečka a on nechápe proč. Preferujeme proto pečlivý výběr pěstouna. S každým zájemcem je třeba pohovořit o jeho představách o zvířeti, ale také o podmínkách, které je schopen zvířeti zajistit. Teprve na základě těchto poznatků lze vybírat vhodné zvíře.
Při předání zvířete je nutné sepsat smlouvu o pěstounské péči, která obsahuje kontaktní údaje o pěstounovi, o místě, kde bude zvíře umístěno a pěstoun zde potvrdí svým podpisem stanovené podmínky pěstounské péče.

Kontrola pěstounské péče

Ani předáním psa do pěstounské péče pro nás ale starost o svěřené zvíře nekončí. Po určitém čase je třeba zvíře u pěstouna zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Teprve pak lze skoro s jistotou říci, že jsme udělali maximum pro to, aby bylo zvíře dobře umístěno. Především tímto pracným způsobem lze efektivně řešit problém vysokého počtu toulavých, popř. opuštěných zvířat.

Osvětová činnost

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby k opouštění zvířat vůbec nedocházelo, a proto chceme působit zejména na mladé lidi osvětovou činností v podobě různých akcí, jako přednášky, dny otevřených dveří v útulku atd.

Psí útulek Mělník kontakt

Útulek pro zvířata v nouzi Mělník
adresa: Řípská, 276 01 Mělník
telefon: 315 628 353
mobilní telefon: 602 144 145
odpovědný vedoucí: Miroslav Mrhal

Provozní doba
po – ne: 10:00 – 16:00 hod.

oficiální www stránka: http://www.msoz.cz

Jak předcházet týrání psů

Praha (Pressweb) – Podle platných předpisů jsou obce povinny se postarat, stejně jako o každou nalezenou nebo ztracenou věc, i o „zvířata bez pána“, tj. nejčastěji o toulavé a opuštěné psy.

Dále na základě podnětu krajských veterinárních správ obce zajišťují technicky buď náhradní umístění týraného zvířete, popřípadě jeho odebrání a náhradní péči o něj, nejčastěji v útulku.

Zvířata tedy nemohou přímo na místě odbírat úřední veterinární lékaři. Pravomoc rozhodovat o uvedených případech mají pouze obce s úřady s rozšířenou působností ve správním řízení, které je vyvoláno podnětem příslušné krajské veterinární správy. Tento postup je volen proto, že pracovníci úřadů obcí lépe znají místní prostředí a mohou je lépe posoudit, a to včetně příčin jednání  chovatele. Součástí uvedeného podnětu orgánu veterinární správy musí být odborné vyjádření popisující identifikaci a stav týraného zvířete, a toto je pro obec v dalším řízení závazné.

Nikdo si nemůže přivlastnit nalezenou věc, tedy ani toulavé nebo opuštěné zvíře. Takové jednání může být za určitých okolností trestným činem. Nález zvířete musí být oznámen obci v jejímž katastru se vyskytlo. Každý, kdo se ujal toulavého, popřípadě opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav; za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání toulavého, po případě opuštěného zvířete do útulku (nebo záchranné stanice  – pokud jde o volně žijící zvířata, ptáky, dravce, apod.).

Obce, tj. samozřejmě i města, mohou zřizovat obecní útulky pro zvířata, ale mohou také na základě smlouvy využít umístění do útulků soukromých, nebo takových, které mohou provozovat například i zájmové organizace. Zde ale může dojít k potížím. Je totiž třeba si předem zjistit, zda útulek je opravdu ÚTULEK, zda splňuje dané podmínky, a zda je to subjekt pod dozorem místně příslušní krajské veterinární správy. To znamená, že schválený útulek má mít stavební povolení ve kterém se uvádí závazný posudek veterinárního orgánu. Provozovatel útulku musí splňovat podmínky o obhospodařování majetku příslušné obce, musí proto mimo jiné vést evidenci o příjmu, ale i výdeji zvířete; komu a za jakých podmínek bylo zvíře svěřeno na jeho žádost do péče. Pokud se např. pes dostane do nových rukou před uplynutím půlroční lhůty, kdy má původní majitel nárok na navrácení „ztraceného“ zvířete, musí zvíře vrátit.

Jedině přesvědčí-li se obec, nemá-li vlastní útulek, o tom, že dotyčný útulek splňuje veškeré náležitosti, může s ním spolupracovat. A vyhne se takovým problémům, které řešily některé obecní úřady, a který se například v poslední době vyskytl v Olomouckém kraji, kde obce umísťovaly psy do soukromého útulku, který prakticky neexistuje, ale jen předistribuovává psy do dalších prostor, které jsou nevhodné a jsou předmětem stížností řady občanů, což se pak s velkými obtížemi řeší.

V této souvislosti je třeba připomenout velice prospěšnou změnu v zákoně o policii, na jejímž základě může policie od 1 . 1. 2009 vstupovat na pozemky a do chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření z toho, že zde dochází k týrání zvířat. Například ve zmíněném Olomouckém kraji se to již osvědčilo.

Ovšem nejlépe je problémům předcházet a přesvědčit se, zda je útulek opravdu tím zařízením, kde je o nebohá zvířata dobře postaráno, dbá se na povinnou vakcinaci, vedou správnou evidenci a spolupracují s orgány státního veterinárního dozoru. Určitě je také dobré klást důraz na nezaměnitelnou identifikaci psů, nejlépe čipem, předejde se tak dohadům, komu pes pařil či patří a tudíž, kdo je za něj zodpovědný.

Psí útulek Libeň

Psí útulek Libeň info

Tento psí a kočičí charitativní útulek funguje již 16 let a vznikl z lásky k opuštěným a týraným zvířatům. Jeho majitelkami jsou paní Abrahamová a její maminka. Jedenáct let byl útulek v okrese Nymburk a nyní je pátým rokem v Praze – v objektu pronajímaném Českými dráhami. Obě majitelky se o útulek starají bez jakékoliv pomoci úřadů, pouze závisí na pomoci a darech vstřícných lidí.

Počet zvířat v útulku se během roku pohybuje mezi 40 a 60 psy a několika kočkami. Kapacita útulku je však pouze 30 psů, takže prostory nejsou pro tento počet zvířat ideální. Zvířata sem vozí městská odchytová služba nebo je přivádí lidé, kteří najdou opuštěná či jinak týraná zvířata.

Útulek, jak již bylo zmíněno, není dotován žádným státním ani městským fondem (přestože bylo o příspěvky zažádáno). Funguje opravdu pouze díky velké obětavosti a lásce obou majitelek, které mu dávají své síly i finanční prostředky a také díky finančním a materiálním příspěvkům jednotlivců.
Velkým pomocníkem je nadace Robin, která zdarma poskytuje pravidelné očkování zvířat.

Přijměte prosím pozvání na návštěvu útulku v Jeřábové ulici, abyste se osobně seznámili s jeho milými obyvateli a také s podmínkami, ve kterých žijí. Jakákoliv Vaše pomoc (i sebemenší) je nezanedbatelná a pro další chod útulku velmi potřebná.
V případě zájmu o poskytnutí finanční podpory použijte naše č.účtu: 5224839/0300 (poštovní spořitelna)

Psí útulek Libeň kontakt

majitelka:
Olga Abrahamová
mobil: 603 913 673
Jeřábová 1
190 00 Praha 9 – Libeň
www stránka: http://www.utulek-liben.com

Siberian husky rescue CR

Siberian husky rescue CR info

projekt Siberian Husky Rescue CR funguje již od května 2004 a za dobu svého trvání pomohl najít domov velké řadě nalezených, vyhozených a opuštěných pejsků plemene sibiřský husky (a jeho kříženců). Siberian Husky Rescue CR působí na doméně KAYA.CZ z historických důvodů – Kaya byla a je naší první rescue huskounkou.
Najdete tu hlavně nabídku všech opuštěných pejsků plemene sibiřský husky v České a Slovenské republice (a jejich kříženců), kteří budou potřebovat nový domov či pomoc, spoustu informací, diskuzi, galerii a odkazy na zajímavé stránky. Je možné se zeptat i na informace týkající se tohoto nádherného plemene – chov, sport, povaha, využití.

více info na: Kaya

Toulavé Tlapky občanské sdružení na ochranu zvířat

Toulavé Tlapky občanské sdružení na ochranu zvířat informace

Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky bylo založeno 21. srpna 2007 s cílem pomáhat opuštěným a týraným zvířatům, především kočkám a psům. Působíme zejména v Praze, ale svou činnost a depozita rozšiřujeme i do dalších částí republiky i mimo Středočeský kraj. Staráme se nejčastěji o zvířata odchycená na ulicích, nalezená, zraněná či týraná. Dále se jedná o kočky a psy od alergiků nebo odložené do útulku z důvodu stěhování. Psi i kočky jsou ubytováni v domácnostech našich členů a dobrovolníků, nemáme vybudovaný vlastní útulek. Pro opuštěná zvířata je zajištěna veterinární péče – očkování, odčervení a případná léčba, pro kočky i kastrace. Takto veterinárně ošetřená zvířata nabízíme k adopci novým majitelům. Snažíme se o osvětu – především uvědomovat majitele koček o nutnosti kastrací. Péče o zvířata je hrazena pouze z darů milovníků zvířat, na kterých jsou zvířata v naší péči závislá. Největší pomocí pro opuštěné kočky a psy je poskytnutí nového domova. K adopci nabízíme dospělé kočky, kocourky, koťátka, psy, feny, štěňata a další domácí zvířata. Z materiálních darů nejvíce oceníme kvalitní krmivo, dáváme přednost konzervám před granulemi (ale i kvalitní granule pomohou), potřeby pro kočky – především přepravky, plastové záchůdky či škrabadla, stelivo. Dále zdravotnické potřeby, ručníky, prostěradla, staré oblečení, deky atp. Uvítáme i dobrovolnickou činnost. Pomoc je potřebná i v oblasti dopravy, s propagací, sháněním sponzorů a další dobrovolné práce na počítači a na internetu – tisk, administrativní činnost. Děkujeme všem, kteří podpoří naší činnost či se přidají k naší snaze pomoci opuštěným zvířatům.

Toulavé Tlapky občanské sdružení na ochranu zvířat- kde působí

Naše organizace má sídlo v Praze. Přijímáme zvířata především z Prahy a v Praze máme také svá depozita a dobrovolníky. Mimo to se také staráme o kočky v okolí Českých Budějovic v jižních Čechách. Kočičky pak vozíme k nám do Prahy. Dále máme depozitum u Lovosic. Pokud však bude potřebovat pomoci i zvířátko z jiného regionu, pomůžeme pochopitelně i jemu. Nemáme tedy pevně stanovenou lokalitu, odkud smí zvíře být. Co se týče umisťování kočiček, vzdálenost bydliště budoucího majitele též nehraje roli, hlavní je, aby se měla dobře. Spoustu kočiček jsme umístili v Brně, Olomouci, Plzni i jinde. I dobrovolníky rádi přijmeme mimopražské. Naší hlavní činností je záchrana zvířat přímo z ulic., ze sklepů, zahrad a jiných prostor. Prostě pomáháme všem zvířatům, kteří přišli o domov.

oficiální www stránka: Toulavé Tlapky občanské sdružení na ochranu zvířat

Psí útulek v Maršovicích u Benešova

Psí útulek v Maršovicích u Benešova informace

Provozovatel útulku společnost Willi Bohemia si Vás dovoluje pozvat na návštěvu a na seznámení se s našimi psími svěřenci, kteří se nacházejí v psím útulku na kraji Maršovic směrem na Neveklov.

Pakliže si chcete pořídit psa, zvažte, zda-li bude pro Vás lepším společníkem pes koupený nebo právě takový opuštěný pejsek z útulku, který dokáže být vděčný a umí si vážit svého nového pána.

Pokud by jste chtěli přilepšit našim pejskům, je možné zaslat finanční dar na účet Komerční banky Benešov – 51-4484100267/0100

Psí útulek v Maršovicích u Benešova – Kontakt

Maršovice 107, okres Benešov, 257 55
Kontakt: 775/268225 ; 728/613618; 317 744 394

Popř. písemně na: utulek_marsovice@centrum.cz
Pracovní doba: Po-Ne – 10:00 až 15:00
www stránka: Psí útulek v Maršovicích u Benešova